Tarptautinė mokslinė konferencija "Baltijos regiono šventvietės archeologijos ir folkloro duomenimis" (finansuojama Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos ir LR kultūros rėmimo fondo)


Bibliografija

Bitės įvaizdis lietuvių mitologijoje ir tautosakoje // Liaudies kultūra. 2000, Nr. 4. P. 28 - 33.

Kodėl senovės lietuviai degino mirusiuosius // Moteris. 2004 m. lapkritis. Nr. 11. – P. 144-145.

Pagonybė, krikščionybė ir sinkretizmas: Vilniaus žemutinės pilies duomenys // Lietuvos archeologija. Vilnius, 2005. T. 28, p. 175-190.