PILIES FESTIVALIS skirtas Lietuvos valstybingumo (Mindaugo karūnavimo) dienai. Tai yra tąsa tai progai skirtų renginių kitose Lietuvos istorinėse sostinėse – Kernavėje ir Trakuose, papildantis juos naujomis formomis ir praplečiantis visuomenės pažinumo ribas. Pilies festivalis Vilniuje pristato atkuriamų Lietuvos valdovų rūmų XVI – XVII a. renesanso ir baroko materialinę ir dvasinę kultūrą.

PILIES FESTIVALIO organizatoriai siekia supažindinti visuomenę su pagrindiniu Lietuvos valstybės istoriniu centru – Vilniaus pilimis ir Lietuvos valdovo dvaro materialinės ir dvasinės kultūros paveldu bei jo atkūrimo galimybėmis.

PILIES FESTIVALIO ženklas atspindi materialinės ir dvasinės kultūros paveldo simbiozę. Jis sukurtas pagal Vilniuje, Radvilos Juodojo rūmų vietoje, archeologinių tyrimų metu surastą koklį, kuriame vaizduojami grojantys angeliukai. Koklis – XVI a. žmogaus rankų meistriškumo pavyzdys, o jame pavaizduoti muzikantai – dvaro muzikinės kultūros atspindys. Ženklą sukūrė dailininkas Gediminas Markauskas.

Festivalio sudėtinės dalys:

Pirmoji dalis muzikinė koncertinė, kuri pristato renesanso ir baroko muzikinę kultūrą: rūmuose gyvavusių senosios muzikos kapelų instrumentinę muziką, šokius, operą, vokalinės ir instrumentinės muzikos solo atlikėjus, vėliavininkų, karių pasirodymus, rūmų ceremonialą.
Pilies festivalyje nuolat dalyvauja Lietuvos senosios muzikos ansambliai „Banchetto musicale“(vad. Jūratė Vičienė ir Virginija Jašinskienė), „Festa Cortese“ (vad. Alina Žutautaitė), "Lirum" (vad. Auksė Stankevičienė), "Canto in Festa" (vad. Auksė Stanekvičienė), Puelli Vilnenses (vad. Giedrė Strikulienė). Teatrinį – commedia dell‘ arte – meną pristato Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos scenos meno studija „Žodžio judesys“. Festivalio vedėjas - aktorius Darius Rakauskas.

Antroji dalis – amatų mugė, pristatanti renesanso ir ankstyvojo baroko laikų dvaro materialinę kultūrą, atkuriamą šiuolaikinių meistrų: kalvių, juvelyrų, puodžių, stiklių, audėjų, siuvėjų, odininkų, batsiuvių, knygrišių ir kt. Renesanso laikais Vilnius buvo vienas iš svarbiausių ne tik LDK, bet ir Europos šalių amatų centras – aukšto lygio meistrų, globojamų didžiojo kunigaikščio, miestas.

Trečioji dalis – Lietuvos valdovo dvaro virtuvės ypatumai.

PROGRAMA:


Penktasis Pilies festivalis skirtas atminti istorinei Žalgirio mūšio pergalei, pažymint jos 600-ąsias metines, tad neatsitiktinai akcentuojamas valdoviškasis viduramžių periodas, o ne Renesanso epocha, kas iki šiol buvo būdinga Pilies festivaliui. Šventeje šurmuliuos gotikos laikų madas atspindintys kostiumuoti veikėjai; ir mažas, ir senas išlydės karių pulkus ir menamąjį didįjį kunigaikštį Vytautą į pergalingą mūšį; poetiniu žodžiu bus šlovinama 1410 m. Žalgirio pergalė ir mūšio didvyriai.
Kaip kasmet, „Pilies festivalyje-2010“ dalyvaus Vilniaus senosios muzikos ir šokio kolektyvai: „Banchetto musicale“, „Festa Cortese“, „Lirum“, „Puelli Vilnenses“, o pagrindinį – liepos 6 d. – renginį papuoš vėliavininkų trupe iš Italijos „Storici Sbandieratori delle Contrade di Cori“.
„Pilies festivalio-2010“ renginiai vyks šalia atkuriamųjų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į šį svarbų Lietuvos kultūros paveldo objektą ir įLietuvos valdovo dvaro istorinius ir kultūrinius aspektus.

Birželio 10 d., ketvirtadienis
17 val. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (Katedros a. 4)
Knygos „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniuje“ pristatymas
Dalyvauja knygos sudarytojas habil. dr. Vytautas Urbanavičius, autoriai, leidėjai, senosios muzikos ir šokio ansamblis „Banchetto musicale“ (vad. Juratė Vičienė ir Virginija Jašinskienė). Bus demonstruojamas filmas „Rūmai: nuo - iki“.

Birželio 11 d., penktadienis
14 val. Katedros a., priešais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus
Vaiku ir jaunimo diena
Jau keletą pastarųjų metų šalia atstatomų Valdovų rūmų organizuojamas moksleivių renginys „Valdovų rūmų mugė“. šiemet mokslo metams baigiantis jį organizuoja Lietuvos jaunimo turizmo centras, Valdovų rūmų paramos fondas ir Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Edukacijos ir lankytojų centras, organizavęs moksleivių amatų edukacinius užsiemimus ir kitą šios šventės dalį - moksleivių teatro trupių konkursą. Į jį suvažiuoja moksleivių teatrai iš visos Lietuvos, burtų keliu ištraukę savojo spektaklio temą. Šiemet tai – Žalgirio mūšis. Moksleiviškų teatrų mėgėjai, atėję pasigėrėti vaidinimais, galės už auką įsigyti ir edukacinių dirbtuvių dalyvių dirbinių, pagamintų su fantazija, peržvelgus Valdovų rūmų muziejaus ekspoziciją ir archeologinių radinių fondus. Moksleiviams talkino ir mugei pasirengti padejo Vilniaus amatininkų klubas „Dvaro meistrai“.
Renginio dalyviai:
Lietuvos moksleiviu teatrų trupės
Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos scenos ir estrados meno studija „Žodžio judesys“ (vad. Vilija Niauronytė)
Vilniaus Gabijos gimnazijos dailės studija (vad. Ramutė Baltrūnienė)
Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokyklos senosios vokalinės muzikos kolektyvas „Lirum“ (vad. Auksė Stankevičienė)
Renesanso myletojų klubas „Senojo Vilniaus vaikai“: Vilniaus senosios muzikos ir šokio teatras „Puelli Vilnenses“ (vad. Giedrė Strikulienė), Vilniaus vaiku darželiu ir mokyklu renesanso šokio vaiku kolektyvai: „Coliukė“, „Gudrutis“, „Pasakaitė“, „Žvangutis“, „Švelnukas“, „Markučiai“, Šeškines prad. m-kla, Fabijoniškiu vid. m-kla, Vaduvos vid. m-kla.
Vedėjas aktorius Donatas Jokubaitis

Liepos 6 d., antradienis – Lietuvos valstybingumo (Mindaugo karūnavimo) diena
12 val. Sereikiškiu parkas, Gedimino kalno papėdė
Pasirengimas Žalgirio mūšiui: šeimų diena
Vilniečiai su vaikais kviečiami atvykti i Sereikiškių parką, Gedimino kalno pietinėje papėdėje, kur jus pasitiks Valdovų rūmų muziejaus Edukacijos ir lankytojų centras ir Vilniaus amatininkų klubas „Dvaro meistrai“. Jie padės atvykusiems pasigaminti aprangą su valstybingumo ženklais – Gedimino stulpais. Pasirėdę ir „apsiginklavę“ vilniečiai galės dalyvauti viešame renginyje Katedros aikšteje, išlydint karius įinscenizuotą Žalgirio mūšį.
14 val. Katedros a., priešais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus
Teatralizuotas Vytauto Didžiojo išlydėjimas įˇŽlgirio mūšį.
Vilniečiai ir sostinės svečiai, susibūrę Katedros aikštėje, galės stebėti teatralizuotą kostiumuotą reginį, išklausys Vytauto Didžiojo priesaką ainiams, stebės Lietuvos valstybės istorinės vėliavos nuleidimo virš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų ceremoniją, giedodami istorinę giesmę „Dievo Motina“ („Bogorodzica“) išlydės karius įˇŽalgirio mūšio vietą.
Dalyvauja:
Veliavininkų grupė „Storici Sbandieratori delle Contrade di Cori“ (Italija)
Krašto apsaugos ministerijos dLk Gedimino garbės sargybos kuopa
Lietuvos bajorų sajunga
Choras „Jauna muzika“ (vad. Vaclovas Augustinas)
Vilniaus pučiamuju orkestras „Trimitas“ (meno vad. Algirdas Budrys, direktorius Romualdas Barvainis, dirigentas Ugnius Vaiginis)
Folkloro grupės „Kūlgrinda“ (vad. Inija Trinkunienė) ir „Sedula“ (vad. Daiva Steponavičienė)
Senosios muzikos ir šokio kolektyvai „Banchetto musicale“ (vad. Juratė Vičienė ir Virginija Jašinskienė) „Festa Cortese“ (vad. Alina Žutautaitė), „Lirum“ (vad. Auksė Stankevičienė), Puelli Vilnenses“ (vad. Giedrė Strikulienė)
Renginio režisierius Mindaugas Urbonavičius
Kompozitorius Audrius Balsys
Poetas Vladas Braziūnas
Dailininkas Galius Kličius

Liepos 11d., sekmadienis
14 val. Katedros a. priešais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus
Lietuvos valdovų rūmų rėmėjų, atkūrėjų ir statytojų pagerbimo iškilmės. Tai Valdovų rūmų paramos fondo kasmet organizuojamas renginys - vilniečiams, miesto svečiams ir Valdovų rūmų rėmėjams skirtos iškilmes, per kurias pagerbiami visi Valdovų rūmų rėmėjai, o naujiems įteikiami Statytojo diplomai.
Dalyvauja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras (meno vadovas ir vyr. dirigentas plk. Algirdas Radzevicius)
Vedejas aktorius Gediminas Storpirštis

Liepos 14 d., trečiadienis
17 val. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (Katedros a. 4)
Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių minėjimas. Odė Vytautui Didžiajam. Vaizdas ir žodis
Dalyvauja senovinių šokiu kolektyvas „Festa Cortese“ (vad. Alina Žutautaitė ir choreografė Jūratė Širvytė-Rūkštelė) ir Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos scenos ir estrados meno studija „Žodžio judesys“ (vad. Vilija Niauronytė)
Žalgirio pergalės 600-ųjų metinių išvakarėse Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos scenos ir estrados meno studijos „Žodžio judesys“ aktoriai, skaitydami Mikalojaus Husoviano „Giesmės apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę“ („De statura, feritate ac venatione bisontis carmen“, Krokuva, 1523) ištrauką, pagerbs Lietuvos didįjį kunigaikštį Vytautą, kaip valdovą, o kaip karvedį ir diplomatą – vaidindami Vinco Pietario istorinės dramos „Kova ties Žalgiriais“ ištraukas.
Viduramžiu šokiu programa – XIII a. religines dramos „Ludus Danielis“ inscenizacija.
Š is ankstyvosios muzikos ir dramos šedevras statomas retai, nes jos atlikimas reikalauja ypatingo muzikantų pasiruošimo, improvizacijos ir muzikinės interpretacijos, kadangi muzikai užrašyti naudota tik vienalinijine notacija be taktu perskyrų ir ritmo. Drama, pagrįsta legendine istorija iš Senojo Testamento, ne tik atveria vartus į viduramžiu muziką ir šokį, bet kartu atlieka ir edukacinį religinį vaidmenį: visuomenė supažindinama su pranašo Danieliaus susitikimu su karaliumi Baltazaru, kova liūtų narve ir Mesijo atėjimo išpranašavimu.
Renginio režisierė Vilija Niauronytė

Liepos 15 d., ketvirtadienis
17 val. ietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (Katedros a. 4)
Iškilmingas koncertas, skirtas Žalgirio idėjos istorinei tradicijai.
Žalgirio idėja, kaip gyvybinga Lietuvos praeities ir dabarties jungtis, įspūdingame renginyje sutelks žinomus Lietuvos žmones, garsius klasikinės ir šiuolaikinės muzikos atlikėjus. Muzikiniu ir literatūriniu renginiu siekiama aktualinti Žalgirio istorinę tradiciją, išryškinti šios pergalės reikšmę ir svarbą praeities kartoms ir šiandieninės Lietuvos žmonems. Iškilmingame koncerte ketina dalyvauti poetas Justinas Marcinkevicius, operos solistai Vytautas Juozapaitis, Ona Kolobovaitė, saksofonininkas Petras Vyšniauskas ir kiti žymus atlikėjai. Šventinę programą stilizuotu muzikiniu literatūriniu pasakojimu apie Žalgirio ir nudienos sąsajas tautiškumo dvasia apjungs etnologė, lietuvių liaudies folkloro dainininkė Veronika Povilionienė.

Renginio režisierė Kristina Gadeikytė

Festivalio organizatoriai
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
VšĮ „Vita Antiqua“

Partneriai
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija
Krašto apsaugos ministerija
Kultūros ministerija
Vilniaus miesto savivaldybė
Valdovų rūmų paramos fondas
Lietuvos liaudies kultūros centras
Lietuvos jaunimo turizmo centras
UAB „Anoniminių darboholikų klubas“

Rėmėjai
Kultūros rėmimo fondas
Valdovų rūmų paramos fondas

Pilies festivalio šauklys - aktorius Darius Rakauskas
Pilies festivalio ženklą sukūrė dailininkas Gediminas Markauskas