Bibliografija

Gothic Period Music in the Court of the Lithuanian Grand Duchy // Castella Maris Baltici. T. 6. 2004. – P. 197 – 200.

Muzikinis gyvenimas Vilniaus žemutinėje pilyje // LAMMD. Istorija. LII. 2002. – P. 24 – 38.

Skambantys metaliniai papuošalai // Liaudies kūrybos palikimas dabarties kultūroje: mokslinės praktinės konferencijos medžiaga 1987 m. gegužės 6 - 7 d. K., 1989. P. 201 - 204.

Valdovų rūmų muzikinis gyvenimas: tiltai iš dabarties į praeitį // Lietuvos muziejai. 2004 m. Nr. 2-3: Pilys, rūmai, dvarai, sodybos. – P. 16 – 20.