Mokslinės konferencijos

Paskaitos ir mokymai

Leidiniai

 

Bibliografija:

Dar vienas inkunabulas? // Lietuvos istorijos metraštis 1997 m. V., 1998. P. 441 - 447.

“Ir žodis tapo kūnu” // Moteris. 2004 m. spalis. Nr. 10. P. 32 – 33.

Kai kurie Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Vilniaus dvaro kultūros aspektai archeologijos duomenimis // LAMMD. Istorija. LIII. 2002. – P. 27 – 38.

Ko siekiame dovanomis? // Moteris. 2004 m. gruodis. Nr. 12. – P. 186 – 187.

Kodėl senovės lietuviai degino mirusiuosius // Moteris. 2004 m. lapkritis. Nr. 11. – P. 144-145.

Metalinės aprangos detalės ir papuošalai Vilniaus žemutinės pilies tyrinėjimų duomenimis // Lietuvos archeologija. 2003. T. 24. – P. 107 – 126.

Muzikinis gyvenimas Vilniaus žemutinėje pilyje // LAMMD. Istorija. LII. 2002. – P. 24 – 38.

Pagonybė, krikščionybė ir sinkretizmas: Vilniaus žemutinės pilies duomenys // Lietuvos archeologija. Vilnius, 2005. T. 28, p. 175-190.

Puotos Lietuvos valdovų dvare // TV per savaitę. 2003 m. gegužės 1 d. Nr. 18 (399). – P. 33.

Puotos Lietuvos valdovo dvare Gotikos laikais (XIV a. pab. – XV a.) // LAMMD. Istorija. LIV. 2002. – P. 54 – 59.

Tarptautinė mokslinė konferencija „Aleksandro Jogailaičio dvaro kultūra“ // Lietuvos pilys-2006. Nr. 2. – P. 88 – 91 / Lietuvos istorijos metraštis. 2006 metai.

The Reconstruction and Scenic Use of Late Medieval Lithuanian National Costume // Conservation without Limits: IIC Nordic Group XV Congress. August 23-26 2000, Helsinki, Finland. P. 243.

Unikali “Mados kolekcija” suspindės per Mindaugo jubiliejų // TV per savaitę. 2003 m. birželio 26 d. Nr. 26 (407). – P. 35.

Valdovų grandinės // Moteris. 2004 m. rugpjūtis. Nr. 8. – P. 22 – 23.

Valdovų rūmai. Vizija // Baltų archeologija. Nr. 1 (8). 1996. P. 35.

Valdovų rūmų muzikinis gyvenimas: tiltai iš dabarties į praeitį // Lietuvos muziejai. 2004 m. Nr. 2-3: Pilys, rūmai, dvarai, sodybos. – P. 16 – 20.

Vilniaus žemutinės pilies kultūrinis-dvasinis paveldas. Viduramžių kostiumas ir folkloro grupė “Sedula” // Lietuvos muziejai. 2004 m. Nr. 1: Pilys, rūmai, dvarai, sodybos. – P. 18 – 20.

Vilniaus žemutinės pilies sodas // Lietuvos pilys-2005. Nr. 1. – Vilnius, 2006. – P. 33 – 37.

Vilniaus žemutinės pilies valdovų rūmų latrinos // Kn.: Lietuvos pilių archeologija. - Klaipėda, 2001. - P.184 - 196.