Tarptautinė mokslinė konferencija "Valdančioji dinastija ir krikščioniškosios kultūros sklaida (bažnyčia-valstybė-visuomenė)" surengta Vilniujje 2007 metais.

Tarptautinė mokslinė konfencija "Baltijos regiono šventvietės archeologijos ir fokloro duomenimis" surengta Kernavėje 2008 metais.