"Taiso, rėdo sesė brolį"

 

Premjera 2010 m. Kernavėje

KONCERTO ANOTACIJA

Programa ispiruota Žalgirio mūšio pergalės 1410 m. 600-ųjų metinių. Gal kam nors pasirodys keista, kad apie karą dainuoja moterys, tačiau ši kūrybos dalis yra kaip tik jų. Juk moterys - seserys, mylimosios, motinos - išlydėdavo savo mylimus vyrus - brolius, bernelius, sutuoktinius - į pražūtį, iš kurios negrįžtama. Programos pradžioje skamba optimizmo gaida, išrengiant brolį į karą ir tikintis dovanų. Ją pakeičia laukimo ir ilgesio motyvas, tačiau karys negrįžta, tik juodas varnas porina baisią istoriją apie tolimame krašte vykstantį nuožmų mūšį, žūstančius vyrus, iš kurių galvų grindžiami tiltai, iš kūnų statomos sienos, o upių vagomis teka ne vanduo, o juodas kraujas. Prastovėjus kalne duobelę ir prarymojus uosio tvorelę, parbėga žirgas, parnešdamas tik mundierėlį ir baisią žinią: brolis, aukštielninkas gulėdamas lygioj lankoj, žvaigždes skaito ir vėjus gaudo...

Programa

1. Brolis sesės nemylėjo
2. Lydžiu laide, sesiula tata
3. Čiulba, ulba karvelėlis
4. Išjoja, joja, sodauto
5. Ei, tu, liepele ūžuonėle
6. Sėju, vėju, čiutelė
7. Anksti rytą kėliau
8. Ei, varni, varni
9. Oi, tu, varna, tu juodoji
10. Dolija
11. Kelkis, broliukai
12. Eina, teka sesulė
13. Mėtaujėla, mėtaujo
14. Žalioj girioj, lygioj lankoj
15. Maskoleli, žalniereli
16. Oi, neik, sesute, už žalnieriaus