KOMPAKTINĖS PLOKŠTELĖS

 

 

 

SEDULA: šiuolaikinis žvilgsnis į viduramžius. Bukletas + kompaktinė plokštelė.

Įrašyta studijoje "Pianola". Vilnius, Pilių tyrimo centras "Lietuvos pilys", 2003

Projekto autorė Daiva Steponavičienė

Projektą finansavo Lietuvos respublikos kultūros ministerija, kostiumų rekonstrukciją - Pilių tyrimo centras "Lietuvos pilys", išleidimą parėmė Valdovų rūmų paramos fondas

Buklete pristatomi šešių moteriškų kostiumų, jų priedų ir papuošalų atkūrimas Lietuvos XIV - XVI a. archeologinės medžiagos pagrindu ir pritaikymas scenai. Kostiumus kūrė archeologė Daiva Steponavičienė, dizainerės Daiva Valikonienė ir Ramutė Baltrūnienė. Atkurtaisiais kostiumais vilki kūrybinio folkloro grupė "Sedula", kurios meninė stilistika ir atliekamas repertuaras taip pat pristatomas buklete. Bukleto priedas - grupės kompaktinė plokštelė. Tai 33 lietuvių liaudies dainos, įrašytos grupės kūrybinio dešimtmečio proga.

Kaina - 15 Lt. + pašto išlaidos

DAINOS:

1. Ant kalnelio jovaras žydėjo

2. Gedula liepa

3. Ei, liustas, liustas

4. Vaikštinėjo povelė

5. Leiskis, saule

6. Kupal rože, ratilio

7. Užteka saulužė

8. Oi, kieno rakteliai

9. Jurja, geras vakaras

10. Skumbinoj kunklaliai

11. Mano tėvo didis dvaras

12. Aisūs kunklaliai

13. Čiulba, ulba karvelėlis

14. Lioj, bajoroite

15. Oi, tu, bijūn, bijūnėli

16. Gali lauko liepala

17. Sauleli rauduona

18. Oi, šokam, šokam šešios panos

19. Supkit, meskit mani jaunų

20. Ant kalnelio, ant aukštojo

21. Už jūrų, už marių

22. Oi, jau mano mielas

23. Sakalėli sierasai

24. Vai martela, vai vuogela mano

25. Sėjau vosilkų

26. Atvažuoj Kalėdos, do Kalėdzienė

27. Vilniaus mieste gražus daržas

28. Ulioja bitela

29. Berneli mano, raiteli mano

30. Skumba, skumba kunkliai

31. Dūzgia bitelė, dūzgia

32. Kap aš augau, sadulia

33. Oi, kad aš augau pas motinėlę 

 

 

 

Rugiaveidė. Pūtė vėjas ąžuolą. Įrašyta studijose "Jet Sound" ir "Lukas Sound". Vilnius, BOD, 2003

Projekto autoriai Arūnas Baužys, Daiva Steponavičienė, Saulius Steponavičius, Loreta Pugačiukienė.

Kompaktinę plokštelę sudaro 12 dainų, kurias atlieka post folkloro atlikėja Rugiaveidė, skambant kompiuterinei muzikai (Arūno Baužio aranžuotės) ir akustiniams instrumentams: kanklėms, gitarai, smuikui.

Kaina - 25 Lt. + pašto išlaidos

DAINOS:

1. Pūtė vėjas ąžuolą

2. Dobilali baltažiedeli

3. Tu, mano motinėle

4. Išjojo karaliūnas

5. Oi, teka, bėga vakarinė žvaigždelė

6. Sodai, sodai, leliumai

7. Malu, malu aš viena

8. Kas tį važiuoja, dabile?

9. Vilniaus mieste gražus daržas

10. Oi, kas ant dvaro skambėjo?

11. Kirto, rentė bernelis klevelį

12. Eisva mudu abudu

 

 

 

Rugiaveidė ir Sedula. Kalėdų rytą Saulė pražydo / Sun has bloomed on the Christmas Morning. Įrašyta "Nona Sound" studijoje. Vilnius, BOD, 2006

Projekto autoriai Daiva Steponavičienė ir Audrius Balsys

Kompaktinę plokštelę sudaro 20 Advento-Kalėdų ciklo lietuvių liaudies dainų, kurias atlieka kūrybinio folkloro grupė "Sedula" ir postfolkloro atlikėja Rugiaveidė. Aranžuočių autorius kompozitorius Audrius Balsys. Vidiniame lankstinuke - plokštelės turinio pristatomasis tekstas lietuvių ir anglų kalbomis.

Kaina - 25 Lt. + pašto išlaidos

plačiau

DAINOS:

1. Vidury lauko grūšelė auga, kalėda

2. Atbėga alnis devyniaragis

3. Leliumai, anta dvaro, leliumai

4. Sodai, sodai, leliumai

5. Sakalėli sierasai

6. Vaikštinėjo povelė po dvarų

7. Oi, tu, bitaite, lyliumoj

8. Tu, žvirblali lėktasai

9. Ir inmine šešurėlis martelai mįslį

10. Nei jus gaidziai gieda, leliumoj

11. Kam tavo, vilkeli, akelės šviesios, kalėda?

12. Oi, dvarai, dvarai, leliumoj

13. Ant ūlyčių, ant placiųjų

14. Oi, šokam, šokam šešios panos

15. Grįskim, mergos, jievaro ciltų

16. Kalėdų rytų Saulė pražydo

17. Oi, atvažuoja, lėliu Kalėda

18. Oi, ant kalno bačkelė, kalėda

19. Už girių, girių ugnelė dega

20. Atvažuoj Kalėdos, do Kalėdzienė

 

 

Sedula ir Intakas. Vilniaus mieste gražus daržas. Įrašyta "Nona Sound" studijoje. Vilnius, BOD, 2008

Projekto autoriai Daiva Steponavičienė ir Audrius Balsys

Kompaktinę plokštelę sudaro 21 lietuvių liaudies daina, skirta Lietuvos sostinei Vilniui. Įdainavo kūrybinio folkloro grupė "Sedula" ir folkloro grupė "Intakas". Aranžuočių autorius kompozitorius Audrius Balsys. Vidiniame lankstinuke - plokštelės turinio pristatomasis tekstas.

Kaina - 25 Lt. + pašto išlaidos

plačiau

DAINOS:

1. Vilniaus mieste gražus daržas

2. Oi, an‘ kalno, an‘ aukštojo (1)

3. Oi, aš jauna pareinu

4. Tai pilni suolaliai, kalėda

5. Ai, lylia, lylia, lyliavai

6. Susidainuokim, mes, trys sesiulės

7. Aš verpčia plonų, tatatėla

8. Berneli mano, raiteli mano

9. Visi bajorai žirgus balnojo

10. Mas, pinki bruolele

11. Parjoja brolis iš Vilniaus

12. Oi, an‘ kalno, an‘ aukštojo (2)

13. Josim, josim Vilniaus miestan

14. Oi, broli, brolali

15. Čiulba, ulba karvelėlis

16. Ei, varne, varne

17. Jau aušrele beauštanti

18. Tu, žilviteli, žalus medeli

19. Ciutela, ciutela, ciuta lylia

20. Supkit, meskit mani jaunų

21. Vilniaus miestely siauri gaseliai

22. Oi, an‘ kalno, an‘ aukštojo (3)

 

 

 

Sedula. Ant kalno liepelė žydėjo. Įrašyta "Nona Music" studijoje. Vilnius, 2010 m.

Projekto autoriai Daiva Steponavičienė ir Audrius Balsys

Kompaktinę plkištelę sudaro 18 lietuvių laidies dainų, skirtų pačiam moteriškiausiam, pačiam sakraliausiam medžiui - liepai. Įdainavo Kūrybinio folkloro grupė "Sedula". Aranžuotės Daivos Stpepnavičienės ir Audriaus Balsio. Vidiniame lankstinuke - plokštelės turinio pristatomasis tekstas.

Kaina - 25 Lt. + pašto išlaidos

plačiau

DAINOS:

1. Ir pajauga žali leipa

2. Augo liepelė vienoj šaly

3. Un kalna liepela žydieja

4. Aisma, sese, dauno

5. Lylio, lelijo, kas ty gražiai žydėjo?

6. Oi, tu, bituke, tututu

7. Introdukcija

8. Tarnauk, tarneli

9. Ai, pūdyme, pūdyme

10. Siuntė mane močiutė

11. Prieš kalną beržai, pakalnėj klevai

12. Gedula liepa, gedula

13. Ant kalnelio, ant aukštojo

14. Oi, ir išaugo balta liepelė

15. Užaugo liepa, lioj dautuvo

16. Ei, šalo, šalo

17. Gali lauko liepala

18. An‘ tevulio dzidzio dvaro