Mokslinės konferencijos

Paskaitos ir mokymai
Leidiniai

 

Bibliografija:

Metalinės aprangos detalės ir papuošalai Vilniaus žemutinės pilies tyrinėjimų duomenimis // Lietuvos archeologija. 2003. T. 24. – P. 107 – 126.

Skambantys metaliniai papuošalai // Liaudies kūrybos palikimas dabarties kultūroje: mokslinės praktinės konferencijos medžiaga 1987 m. gegužės 6 - 7 d. K., 1989. P. 201 - 204.

Spynos ir raktai Vilniaus Žemutinėje pilyje // Baltų archeologija. Nr. 1 (8). 1996. P. 14-15.

Vilniaus žemutinės pilies valdovų rūmų latrinos // Kn.: Lietuvos pilių archeologija. - Klaipėda, 2001. - P.184 - 196.